الکترو موتور سه فاز ولتاژ متوسط


موتورهای تک سرعته سه فاز را معمولا می توان به دو سطح ولتاژ متفاوت متصل کرد. نحوه اتصال سه سیم پیچ استاتور یک الکتروموتور سه فاز به یکدیگر می تواند به صورت ستاره(Y) و یا مثلث(D) باشد.

سیم پیچ ها را می توان به صورت سری و یا موازی متصل نمود (Y یا YY به عنوان مثال).  اگر بر روی پلاک مشخصات یک الکتروموتور قفس سنجابی ولتاژ برای هر دو نوع اتصال ستاره و مثلث حک شده باشد، امکان به کار گیری موتور در هر دو ولتاژ به عنوان مثال ۲۳۰ ولت و ۴۰۰ ولت وجود دارد (۲۳۰ ولت در حالت مثلث و ۴۰۰ ولت در حالت ستاره).

سیم پیچ ها در ولتاژ ۲۳۰ ولت به صورت مثلث بسته می شوند و در صورتی که ولتاژ  تغذیه موتور ۴۰۰ ولت باشد به صورت ستاره به کار گرفته می شوند.

توجه به این نکته حائز اهمیت می باشد که برای توان مشخص موتور با تغییر ولتاژ تغذیه موتور، جریان نامی موتور متناسب با سطح ولتاژ تغییر می کند.