تجهیزات تولید ناب


تجهیزات تولید نابابزاری کاربردی برای پیاده سازی تولید ناب در خطوط تولید و دستیابی به هدف بهبود مستمر .

لازمه پیاده سازی بهبود مستمر در خطوط تولید، استفاده از تجهیزاتی است که پس از ساخت و استفاده، بر اساس شرایط متغیر خط، تغییر نیروی کار و ... قابلیت تغییر و بهبود را داشته باشد. جایگزینی سازه های پروفیلی و جوشکاری شده (غیر قابل تغییر و بدون انعطاف) با لوله و اتصالات لین (منعطف و تغییرپذیر) بدین دلیل صورت گرفته و بسرعت در حال توسعه می باشد. 

شرکت INDEVA ایتالیا از سال 2009 اقدام به طراحی و تولید تجهیزات تولید ناب نمود و محصولات این شرکت در خطوط مونتاژ و تولید معتبرترین شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته اند. 

شرکت فناوری فردا بعنوان نماینده انحصاری شرکت  INDEVA  کلیه خدمات مشاوره، محاسبات و طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و خدمات پس از فروش محصولات این شرکت را بر عهده دارد. اهداف تولید ناب

طراحی محیط بر مبنای استاندارد تویوتا و دستیابی به اهداف تولید ناب

بهبود مستمر و افرایش بهره وری محیط کار

بهبود شرایط تغذیه و لجستیک قطعات از انبار به خطوط مونتاژ و جریان قطعات داخل ایستگاههای کاریمزایای استفاده از المانهای مدولار

کاهش سطح اشغال شده کارخانه توسط قفسه ها و پالت ها

 انعطاف پذیری طراحی و کمترین زمان مورد نیاز جهت ساخت و مونتاژ

انعطاف پذیری در تغییر طرح کمترین هزینه و زمان مورد نیاز جهت انجام تغییرات

 بهبود شرایط جریان قطعات داخل ایستگاههای کاری و کاهش تلفات ناشی از ترددهای زائد اپراتور

بهبود شرایط ارگونومیک اپراتوری

 امکان دستیابی به اهداف Lean Production با طراحی Super Market و قفسه های خود تغذیه و کاهش حجم قطعات در مجاور خطوط مونتاژ

استحکام و ظرفیت تحمل وزن بالا

سبکی و سهولت جابجایی

تنوع در قطعات و متعلقات امکان طراحی سیستم بر مبنای شرایط خاص ایستگاه کاری

 
قطعات استاندارد
نمونه کاربردهافلورک و سوپرمارکت


میزکارترولی کیتینگ


پاسخگوی شما در خصوص  تجهیزات تولید ناب


آقای مهندس مهدی مرادخان

 TEL:44004100 ext. 207

sales6@baffco.com