تنظیم همراستایی پولی


همراستاسازی از جمله مهم ترین مراحل نصب تجهیزات می باشد که ادوات صنعتی توجه ویژه ای به این امر مهم داشته است. 


نصب تجهیزات صنعتی و به خصوص بیرینگ ها اصولی دارد و یکی از این اصول همراستاسازی شافت با پولی ها می باشد. به همین دلیل در این جا مورد توجه کارشناسان و متخصصان ادوات صنعت قرار گرفته تا مشکلات ناشی از عدم همراستاسازی بیرینگ از میان برداشته شوند.

همراستاسازی چه اهمیتی دارد؟

واقعیت این است که هر چه همراستاسازی اصولی تر انجام شود، مصرف انرژی کاهش پیدا کرده و طول عمر بیرینگ افزایش می یابد. با توجه به این که همراستاسازی در گذشته با استفاده از ابزارهایی مانند خط کش و فیلر و یا با استفاده از چشم انجام می شد، مشکلات مختلفی برای بیرینگ ایجاد می کرد. حال برای پی بردن به اهمیت همراستاسازی، مشکلات ناشی از همراستاسازی نادرست را معرفی می کنیم:

  • افزایش مصرف سوخت به دلیل اصطکاک
  • افزایش سر و صدا
  • ایجاد ارتعاش در موتور
  • ایجاد تنش های اضافی
  • آسیب زدن به بیرینگ، شافت و کوپلینگ
  • آسیب پذیر شدن قطعات بیرینگ و شکسته شدن آن ها