بوش قفل کننده چیست؟

بوش قفل کننده یا پاور لاک (POWER LOCK) قطعات واسطه استاندارد هستند که برای نصب انواع پولی روی شافت بکار میروند. این قطعه بین شافت و پولی قرار میگیرد. برای استفاده از پاورلاک باید از پولی سوراخ مستقیم استفاده کرد و قطر آن را متناسب با قطر خارجی پاورلاک ماشین­کاری کرد.

مزیت بارز استفاده از بوشهای قفل کننده در نصب سریع ، آسان و دقیق پولی روی شافت است. نصب بوشهای قفل کننده بدون استفاده از چکش و فقط با سفت کردن چند پیچ انجام میشود. برای جدا کردن پولی از شافت کافی است فقط پیچهایی را که سفت کرده بودید شل کنید و هیچ نیازی به پولی کش نیست.

بدلیل دقتهایی که در مراحل ساخت بوشهای قفل کننده صورت میگیرد میزان سطح درگیری شافت و پولی به حداکثر ممکن میرسد ، و این نکته ای است که در روش سنتی سفت کردن پولی توسط پیچ روی شافت هیچگاه حاصل نمیشود.

در روش ساده سنتی نصب پولی که با سفت کردن یک پیچ انجام میگیرد بدلیل لقی موجود بین پولی و شافت که قابل حذف نیست همواره پولی به یک سمت بیشتر کشیده شده و با شافت هم محور نخواهد بود. همین امر در سرعتهای زیاد باعث لرزش تسمه و نوسان کشش آن خواهد شد.

با استفاده از بوشهای قفل کننده برای نصب پولی های تایمینگ روی شافت سروُ موتورها ، خطر شکستن انکودر موتورهای سروُ که بدلیل استفاده از چکش ممکن است اتفاق افتد نیز از بین میرود.

اگر حتماً خار روی شافت باید استفاده شود ، باید از بوشهای مخروطی استفاده کنید ( در بوشهای قفل کننده امکان استفاده از خار نیست)

اگر لزوماً خار روی شافت احتیاج نیست ، میتوانید هم از بوشهای مخروطی (Taper Lock Bush) و هم از بوشهای قفل کننده (Power Lock) استفاده کنید.

در بوشهای قفل کننده هنگامیکه پیچهای مربوطه را سفت میکنید ( این پیچها روی بوش قفل کننده و در امتداد محور قرار دارند ) دو قسمت بالا و پایین بوش بهمدیگر نزدیک شده و بدلیل شکل گوه ای دو قسمت بالا و پایین بوش، دیواره داخلی جمع شده و دیواره بیرونی باز میشود و نتیجتا بوش از قسمت داخل به شافت ، و از قسمت خارج به پولی فشار وارد کرده و به آنها محکم میشود.

استفاده از بوشهای قفل کننده

استفاده از بوشهای قفل کننده در مونتاژ سریعتر و ساده تر دستگاه نقش زیادی داشته و صرفه جویی در زمان ساخت و مونتاژ دستگاه و هزینه های تراشکاری پولیهاست. هنگام تعمیرات هم کار بمراتب ساده تر است.

برای استفاده از بوشهای قفل کننده کافیست پولی مورد نظر خود را که قبلا در کارخانه بصورت خام و بدون سایز شدن سوراخ شافت ، ساخته شده است تهیه کرده و آنگاه داخل پولی را متناسب با قطر خارجی بوش قفل کننده و با تلورانس h6 تراشیده و بوش را براحتی داخل سوراخ جا بزنید. بوش قفل کننده که برای پولی مورد نظر خود تهیه میکنید باید مناسب برای سایز شافت موتور یا دستگاه شما باشد. ضمنا باید سایز پولی امکان تراشیده شدن و جا دادن بوش در داخل خود را داشته باشد.

استفاده از بوشهای قفل کننده صرفه جویی در وقت و هزینه های شماست ، ضمن اینکه بکارگیری قطعاتی که در کارخانه و توسط ماشین آلات مخصوص ساخته شده اند کیفیت کار مونتاژ را بالا میبرد.

هدف استفاده از قفل کن ها:

الف- نصب انواع قطعات صنعتی بر روی محور (شافت)، بدون استفاده از خار و جای خار، لازم به ذکر است ،حذف جای خار سبب تقویت شافت و در نتیجه، پائین آمدن قطر شافت انتخابی می شود. (صرفه جوئی در مواد اولیه)

ب- ایجاد ارتباط میان انواع محورهای انتقال قدرت و…

بوش مخروطی یا تیپر لاک (Taper Lock Bush)

بوش مخروطی

روش­های گوناگونی جهت اتصال شفت موتور به قطعاتی نظیر چرخدنده­ها و پولی­ها وجود دارد، ولی از آنجا که روش­های سنتی مانند خار و اتصال انقباضی یا جا زدن پرسی با دشواری­های بسیاری در مونتاژ و دمونتاژ همراه هستند امروزه از قطعاتی با اتصال آسان از طریق پیچ مانند پاور لاک و تیپر لاک استفاده می­شود. پاور لاک و تیپر لاک از نظر نحوه عملکرد مشابه هم هستند، با وجود این تفاوت­هایی در کاربرد از دو جنبه ابعادی و گشتاور قابل انتقال دارند.

بوشهای مخروطی قطعات واسطه استاندارد هستند که برای نصب انواع پولی روی شافتها بکار میروند. استفاده از بوشهای مخروطی در مونتاژ سریعتر و ساده تر دستگاه نقش زیادی داشته و صرفه جویی در زمان ساخت ، مونتاژ دستگاه و هزینه های تراشکاری پولیهاست. هنگام تعمیرات هم کار بمراتب ساده تر است.

بدلیل نوع طراحی و دقتهایی که در مراحل ساخت بوشهای مخروطی صورت میگیرد ، ضمن هم محور شدن کامل پولی با شافت ، میزان سطح درگیری شافت و پولی به حداکثر ممکن میرسد ، و این نکته ای است که در روش سنتی سفت کردن پولی توسط پیچ روی شافت هیچگاه حاصل نمیشود.

با استفاده از بوشهای مخروطی برای نصب پولی های تایمینگ روی شافت سروُ موتورها ، خطر شکستن انکودر موتورهای سروُ که بدلیل استفاده از چکش هنگام جا زدن پولی ممکن است اتفاق بیافتد نیز از بین میرود.

نصب بوشهای مخروطی فقط با سفت کردن چند پیچ انجام میشود. اگر حتماً خار روی شافت باید استفاده شود ، استفاده از بوشهای مخروطی گزینه ی مناسبی است.

اگر لزوماً خار روی شافت احتیاج نیست ، میتوانید هم از بوش مخروطی یا تیپر لاک (Taper Lock Bush) و هم از بوشهای قفل کننده (Power Lock) استفاده کنید. در بوشهای قفل کننده امکان استفاده از خار نیست.

استفاده از بوشهای مخروطی صرفه جویی در وقت و هزینه های شماست ، ضمن اینکه بکارگیری قطعاتی که در کارخانه و توسط ماشین آلات مخصوص ساخته شده اند کیفیت کار مونتاژ را بالا میبرد.

هدف استفاده از قفل کن ها:

الف- نصب انواع قطعات صنعتی بر روی محور (شافت)، بدون استفاده از خار و جای خار، لازم به ذکر است ،حذف جای خار سبب تقویت شافت و در نتیجه، پائین آمدن قطر شافت انتخابی می شود. (صرفه جوئی در مواد اولیه)

ب- ایجاد ارتباط میان انواع محورهای انتقال قدرت و…