سوئیچ ارتعاشی مکانیکیکاربرد سویچ های ارتعاشی

  • کاربرد میله نوسانی

مایعات و دوغاب

  • کاربرد دو شاخه تیون

توده ای از مواد در شکل پودر یا سنگ ریزه

مزایا

مناسب برای طیف وسیعی از کاربرد ها

قیمت مناسب

نیاز نداشتن به نگهداری و تنظیم

معایب

محدود به دانه هایی با سایز کوچکتر از 10 میلی متر

محدودیت مشابه برای ذرات معلق در مایعات

تنها محدودیت کاربردی در سوییچ های ارتعاشی سطح ، محدود به آشکارسازی یک نقطه یا یک سطح می شوند.

از سارندگان مهم این تجهیز می توان به Endress & Houser , Vega , Emerson , Siemensاشاره کرد.

در سوییچ های ارتعاشی از نظر قیمتی هم سوییچ های میله ای معمولا از نوع دو شاخه ای آن گرانتر می باشند . در صورت اتصال سنسور در بالای مخرن ، میزان طول سنسور نیز عامل تعیین کننده ای در قیمت این تجهیزات ابزار دقیق می باشند.