کوپلینگ الاستیک


کوپلینگ الاستیک- ELASTIC COUPLINGS

کوپلینگ های الاستیک از مهمترین اجزاء انتقال قدرت مستقیم در ماشین های دوار هستند که توان و حرکت را از محور ماشین محرکه Driver به محور ماشین متحرک Driven که معمولا همراستا با هم هستند بدون تغییر در سرعت و راستای دوران منتقل می کنند.

ظرفیت انتقال گشتاور کوپلینگ های الاستیک برای کاربردهای مختلف مناسب است؛

قابلیت اطمینان این کوپلینگ ها خوب و جذب بارهای ناگهانی و ارتعاشات در این نوع کوپلینگ براحتی انجام می شود؛

ناهمراستایی های شعاعی و زاویه ای و نوسانات محوری محدود به دلیل انعطاف پذیری واسطه الاستیک به خوبی جبران می شود؛

کوپلینگ های الاستیک قابل استفاده در شرایط نصب افقی و عمودی بوده و به آسانی نوسانات بار و تغییر جهت چرخش را تحمل می کنند؛

امکان عایق کردن دو نیمه کوپلینگ الاستیک از نظر الکتریکی وجود دارد، در نتیجه قابل استفاده در محیط های با خطر انفجار نیز می باشند.ویژگی ها:

 • کوپلینگ الاستیک بدون لقی و با دقت بالا
 • قابلیت جذب شوک و ارتعاشات توسط واسطه الاستیک
 • قابل نصب به صورت کلمپی و یا استفاده از رینگ قفل کن


انواع کوپلینگ های الاستیک
 • پاسخگوی شما در خصوص کوپلینگ


 • آقای مهندس محمدرضا تاجبخش
  TEL: 44004100 ext.301
  m.tajbakhsh@baffco.com
  آقای مهندس امیر پرورش
  TEL: 36612653
  sales4@baffco.com
  آقای مهندس امین صادقی
  TEL: 44004100 ext.108
  engineer1@baffco.com