گیربکس ضدانفجار


الکتروموتور ضد انفجار چیست؟

 الکتروموتور ضد انفجار

دسته بندی  منطقه ها چگونه انجام می گردد؟

با تشخیص برخی مناطق کارخانه  به عنوان منطقه خطر، را مشخص می کنیم که چه ناحیه ای خطرناکتر می باشد و به توجه یا تجهیزات بیشتری نیاز دارد و چه منطقه ای کم خطرتر است. همچنین در می یابیم که چه مناطقی ایمن می باشند

مشخصات الکتروموتور ضد انفجار

دسته بندی محدوده الکتریکی به ما نشان می کند که چه نوع موتورهایی باید در آن منطقه ها استفاده شود و همچنین چه تجهیزاتی نمی توان به کار برد. چگونه این عمل انجام می می گردد؟توجه به این نکته مهم است که الکتروموتورهای ضد انفجار تنها در برخی نواحی به کار گرفته می شوند. این تجهیزات شناسنامه و شناسه های ویژه ای دارند که به ما می گوید که آیا می توان از آنها در نواحی خطرناک خاصی استفاده کرد یا نه؟ بر این اساس ما می توانیم از این تجهیزات در مناطق پر خطر بدون نگرانی استفاده کنیم.

الکتروموتور ضد انفجار

از این رو برخی تجهیزات الکتریکی را  می توان در نقطه 2 به کار گرفت، نظر به اینکه بعضی دیگر در ناحیه خطر 1 به کار گرفته می شوند. دسته بندی بر پایه مناطق پرمخاطره را در طول متن ارائه می دهیم .هزینه این تجهیزات وابسته به نوع محافظت و مناسب بودن برای به کارگیری در مناطق گوناگون متفاوت است. از این رو اگر متخصص طراح ماشین الات اشتباها منطقه امن را پر خطر دسته بندی کند، و یا همچنین منطقه ای را که می بایست در ناحیه خطر 2 طبقه بندی کند خطر 1 محاسبه کند می بایست هزینه بیشتری برای خرید تجهیزات ضد انفجار به شرکت خریدار تحمیل نماید. همچنین این نوع از تجهیزات هزینه نگهداری بیشتری نیز دارند. از این رو  هزینه بالایی را به شرکت تحمیل می نماید.همچنین اگر منطقه پر خطری به اشتباه جزو نواحی ایمن دسته بندی شود هزینه بسیار بالایی دارد از این رو که امکان دارد به انفجاری مهیب منجر شود که پیامدهایی مالی و جانی در پی خواهد داشت . این اتفاقات حیات شرکت بامخاطره روبه رو خواهد کرد.

الکتروموتورهای ضد جرقه

از این رو دسته بندی اصولی مناطق پرخطراز لحاظ هزینه مثل موضوع مهندسی ایمنی مهم می باشد بعضی مفاهیم پایه ای در مورد مواد خطرناک را باید بدانیم تا بتوان شناخت بهتری از دسته بندی مواد و انتخاب الکتروموتور ضد انفجاری که با آن شرایط مناسب را داشته باشیم .برای دسته بندی الکتروموتورهای ضد انفجار تولید کنندگان نیاز دارند که آزمایشگاههای زیادی Underwriters Laboratories (UL) و نظامنامه ملی برق National Electrical Code (NEC) آنها را به رده = Class - گروه = Group و تقسیم کرده و محدودیت های قانونی درجه حرارت را برایشان مشخص کنند .

 

طراحی الکتروموتور های ضدانفجار در محیط های بسته


این نوع الکتروموتورهای ضد انفجار برای محیط های بسته طراحی می شوند ملاحظات اساسی برای این موتورها این است که باید از بروز جرقه در محیطی که می تواند حاوی بخارات و گازهای قابل اشتعال باشد خودداری کند. الکتروموتورهای ضد انفجاری برای محیط های بسته برای محیط های بسته ؛ سنگین و پر حجم هستند . آنها به گونه ای طراحی شده اند که در حد توانایی موتور در برابر خوردگی و محدوده درجه حرارت و گرم شدن بیش از اندازه مقاوم می باشد .سازندگان اتصالات این و فلنج های آنها را به گونه ای می سازند که در برابر نفوذ شعله مقاوم flame tight, باشد. و محفظه ای باریکی داشته باشند که به هنگام وقوع انفجار داخلی گازهای داغ حاصل از انفجار رها شده و امکان سرد شدن پیدا کنند و به اندازه سرد شوند که باعث انفجار مجدد نشوند .

 

دسته بندی الکتروموتورهای ضد انفجار


الکترو موتور های ضدانفجار اساسا در دسته بندی موتورهای محصور= سربسته قرار می گیرند که بر پایه حفاظت در برابر شرایط محیط و نیز سرد شدن ساخته شده اند .

 بطورکلی موتورهای محصور که توسط : موسسه ملی سازندگان تجهیزات برقی National Electrical Manufacturers Association (NEMA) و نیز کمیته بین المللی الکتروتکینیکال International Electrotechnical Commission (European standard) که استانداردی اروپایی است طراحی شده اند در دو گروه کلی قرار می گیرند

 

1- الکتروموتور ضد انفجار با پوسته باز open enclosures 

2-الکتروموتور ضد انفجار با پوسته کاملاً محصور شده ally enclosed enclosures.

 

نوع : پوسته باز آن دارای دریچه هایی است که امکان تهویه هوا در اطراف سیم پیچ های موتور را می دهد .

 چهار نوع از این موتور های پوسته باز وجود دارند .

Drip-proof = مقاوم در برابر قطره 

Splash-proof = مقاوم در برابر پاشش 

Guarded = محافظت شده

Weather protected = مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی

 

استفاده از الکترو موتورهایی که در پوسته آنها باز است Open enclosures برای مکانهای مخاطره آمیز مناسب نیست برای این کار باید از موتورهایی که بطور کامل در پوسته محصور شده اند Totally enclosed enclosures استفاده شود . موتورهای کاملاً محصور از جریان هوا از داخل به بیرون از موتور و به محیط اطراف جلوگیری می کنند اما آنها گازها را کاملاً نشت بندی نمی کنند چهار نوع موتور کاملاً محصور وجود دارد که عبارتند از :

موتورهای کاملاً محصور بدون تهویه هوا Totally Enclosed, Non Ventilated (TENV)

موتورهای کاملاً محصور با پروانه خنک کننده Totally Enclosed, Fan Cooled (TEFC)

موتور کاملاً محصور با هوای بیش از اندازه Totally Enclosed, Air Over (TEAO) •

 

 

الکتروموتورهای ضد انفجاری Explosion Proof Explosion Proof Motor Classifications by Hazardous Locations

دسته بندی الکتروموتورهای ضد جرقه برای محیط های مخاطره آمیز

الکتروموتورهای ضد جرقه برای محیط های مخاطره آمیز توسط آزمایشگاههای بیمه Underwriters Laboratories (UL) و نیز نظام نامه ملی برق Underwriters Laboratories (UL) و نیز OSHA بشرح زیر تعریف شده است .

 

کلاس 1 : گازها بخارات و مایعات Gases, vapors, and liquids:

گروه A : استیلن Gases, vapors, and liquids

گروه B : هیدورژن و مظائر آن . Hydrogen, etc.

گروه C : اتر و نظائر آن Ether, etc.

گروه  D : هیدروکربنها ؛ سوختها و , حلالها و نظائر آن Hydrocarbons, fuels, solvents, etc.

دسته بندی 1 : مخاطرات انفجاری معمول Normally explosive and hazardous

دسته بندی 2 : مخاطراتی که بطور معمول در هوا وجود ندارند ولی بطور غیر مترقبه ممکن است بروز کنند .

Not normally present in an explosive concentration (but may accidentally exist) کلاس II : گردو غبارها Dusts • گروه E : غبار فلزات ( هادی و منفجر کننده ) • گروه F : غبار کربن ( که برخی از آنها هادی بوده و همه آنها قابل انفجارند ) • گروه G : آرد , نشاسته , حبوبات , پلاستیک های قابل احتراق یا غبارات شیمیایی ( قابل انفجار)

 

دسته بندی 1 : مقادیر قابل اشتعال غبارکه بطور معمول وجود دارند و یا ممکن است بصورت معلق وجود داشته باشند و یا غبارهای هادی که وجود دارند .

دسته بندی 2 : غباری که بطور معمول به مقداری که باعث اشتعال شوند در هوا معلق نیستند ( اما ممکن است که بطور اتفاقی رها شوند ) لایه های غبار که حضور دارند. 

 

کلاس III : الیاف

 منسوجات ؛ مصنوعاتی چوبی و نظائر آن ( که بسادگی قابل اشتعال هستند اما تمایلی به انفجار ندارند )

دسته بندی 1 : مورد استفاده و یا جابجا شدن توسط تولید کنندگاه

دسته بندی 2 : نگهداری و یا جابجایی درانبار ( منحصراً برای سازندگان )

 

الکترو موتورهای ضدانفجار بسته با محیط های که هستند : به رده ؛ گروه و دسته تقسیم می شوند ( مثلاً کلاس I دسته بندی 2 یا کلاس 1 و دسته بندی 2 و نظائر آن (e.g., Class I, Division 1, Class I Division 2, etc.))

تفاوت در کلاس آنها بستگی به محدودیت درجه حرارت و برای روشهای محافظت در برابر مواد از گروه = groups استفاده می شود .

Explosion Proof Construction ساختارهای ضد انفجاری موتورهای ضد انفجاری با قطعاتی و موادی ساخته می شوند که توانایی مقاومت در برابر مناطق مخاطره آمیز را داشته باشد این شرایط شامل :

عایق های کلاس F

محورهای و زنجیرهای مسی ضد جرقه

کاندویت ها و جعبه های به ابعاد بزرگ که سوراخهایی که رزوه دارند .

فن های خنک کننده مقاوم در برابر خوردگی و نیز ضد جرقه Non-sparking, corrosion resistant, cooling fans

درپوش های فن و صفحات انتهایی از چدن Cast iron end plates and fan covers

• Stainless steel breathers and drains

تخلیه و تنفس ها از جنس فواد ضد زنگ  

استفاده از بلبرینگ های نشت بندی شده و ضد اصطکاک با پوشش دوگانه و بزرگتر از اندازه با گریس های حرارت بالا

Oversized, double-shielded, anti-friction, sealed ball bearings with high temperature grease • Low loss steel laminations for higher efficiency

 لابه های فولاد ضد زنگ با تلفات کم برای کارایی بیشتر • Precision dynamic balancing

 بالانس دقیق دینامیک  High temperature polyester varnish impregnated armatures

آرمیچرهایی که با لاک های پلی استر در درجه حرارت بالا اشباع شده اند • Dynamically balanced to reduce vibrations

بالانس دینامیکی برای کاهش لرزش

عایق های سیم پیچ کلاس F

ClassF winding insulation نسبت به سایر کلاس عایق ها بیشترین محافظت را در برابر درجه جرارت دارا می باشند

 عایق های کلاس H Class H polyester که با لاک پلی استر پوشش داده شده اند و در آمیچر موتور مورد استفاده هستند نیز بیشترین حفاظت در برابر درجه حرات را ارائه می دهند .

ورقه های انتهایی end plates موتور از جنس چدن هستند تا ضمن اینکه استحکام خوبی دارند بتوانند فشار بالای ناشی از انفجاررا تحمل کرده و در برابر خوردگی هم مقاوم باشند . همه بخش ها ماشینکاری شده اند تا درزهای آنها خیلی کم باشد و مانع از خروج گازهای ناشی از انفجار به بیرون بشوند تا زمانیکه موتور به اندازه کافی سرد شود و امکان مشتعل کردن اتمسفر محیط را نداشته باشد .

 نگهدارنده های برنجی و ضد جرقه محور موتور Non-sparking brass shaft slingers این امکان را می دهند که نشت بندی محور motor shaft بخوبی صورت گیرد.

جعبه اتصالات و لوله های هدایت کننده کابل برق conduit/connection boxes باید به آن اندازه بزرگ انتخاب شوند تا بتوانند سیم ها و کابلهای متصل به موتور را در خود جای دهند همانگونه که قبلاً یادآوری شد این لوله ها باید از جنس چدن ساخته شوند تا ضمن اینکه استحکام بیشتری دارند در برابر خوردگی هم مقاوم باشند