FLUID Couplings and OTHERS


کوپلینگ هیدرولیک
سایر کوپلینگ هاFLUID Couplings
TAPER GRID Couplings
UNIVERSAL JOINTS


TORQUE LIMITERS
RIGID Couplings
BOLT Couplings

 
پاسخگوی شما در خصوص کوپلینگ


آقای مهندس محمدرضا تاجبخش
TEL:44004100 ext.301
m.tajbakhsh@baffco.com
آقای مهندس امین صادقی
TEL: 44004100 ext.108
engineer1@baffco.com
آقای مهندس امیرپرورش
TEL: 36612653
sales4@baffco.com