ZERO BACKLASH Couplings کوپلینگ بدون لقی

SERVOPLUS BELLOWS Couplings
TRASCO ES Couplings
SERVOMATE Couplins
پاسخگوی شما در خصوص کوپلینگ

آقای مهندس محمدرضا تاجبخش
TEL: 44004100 ext.301
m.tajbakhsh@baffco.com
آقای مهندس امین صادقی
TEL:44004100 ext.108
engineer1@baffco.com
آقای مهندس امیرپرورش
TEL: 36612653
sales4@baffco.com