سیستم منیپولیتور حمل شیشه

ایستگاه جابجایی و مونتاژ شیشه، بدلیل شرایط غیر ارگونومیک اپراتوری ، تعداد بالای جابجایی ها و مجموع وزن بالای جابجا شده در یک شیفت کاری از ایستگاه های غیر استاندارد حمل دستی بار بشمار می رفت.  در این پروژه برای رفع مشکل ارگونومیک، سیستم منیپولیتور نیوماتیک و گریپر وکیوم استفاده گردید. برای حل مشکل تداخل حرکت منیپولیتور با ابزارهای تولیدی موجود از سیستم ریل تلسکوپی آلومینیومی محصول شرکت eepos آلمان استفاده گردید.