بافکو
  • English (English)

پرینت

طبقه بندی محصولات اصلی

گیربکس های صنعتی

گیربکس‌های خورشیدی

تعداد مراحل: 1 تا 5
نسبت تبدیل: 1 تا 5000
گشتاور نامی: 1000 تا 1500000 نیوتن متر
وزن: 35 تا 12500 کیلوگرم
 
 
Planetary gear units

Stages: 1-5
Gear ration: 1-5000
Rated load torque: 1000 Nm-1 500 000 Nm
Weight:35 Kg-12 500 Kg


 گیربکس‌های مخروطی مورب

تعداد مراحل: 2 تا 4
نسبت تبدیل: 6.3 تا 355
گشتاور نامی: 2800 تا 170000 نیوتن متر
وزن: 110 تا 3700 کیلوگرم

 
Bevel-Helical gear units

Stages: 2-4
Gear ration: 6.3-355
Rated load torque: 2800 Nm-1700000 Nm
Weight: 110 Kg-3700 Kg
 گیربکس‌های مخروطی اسپیرال

تعداد مراحل: 1
نسبت تبدیل: 1-6
گشتاور نامی: 22 تا 18000 نیوتن متر
وزن: 2.5 تا 800 کیلوگرم
 
Sprial bevel gear units

Stages: 1
Gear ration: 1-6
Rated load torque: 22 Nm-18000 Nm
Weight: 2.5 Kg-800Kg

گیربکس‌های ویژه‌ی پمپ ها

تعداد مراحل: 1
توان ورودی: 170 تا 780 کیلو وات
وزن: 70 تا 770 کیلوگرم
 
Pump transfer gears

Stage: 1
Input power: 170 kW-780 kW
Weight: 70 Kg-770 Kg

به اندیشی و فناوری فردا (بافکو)
(Beh Andishi va Fanavari Farda (BAFFCO

تهران،بزرگراه ستاری، تقاطع بزرگراه حکیم، کوچه عزتی پور، پلاک 6، واحد 10
تلفکس: 44004300 ،44004200 ،44004100 (9821+) Tel

فروشگاه توان فناور(نماینده بازار)
تلفکس: 36612653 ، 36612650