• English (English)
 • ۰۲۱۴۴۰۰۴۱۰۰
 • info@baffco.com

شرکت آلمانی SCHAFER Vibration Monitoring System

شرکت آلمانی SCHAFER سازنده انواع گیربکس های صنعتی در سال 1873 تاسیس گردیده است. این شرکت با قریب 140 سال سابقه، هم اکنون با استفاده از جدیدترین دستاوردهای فناوری تولید و به کارگیری مهندسین با تجربه در تمام بخش های عملیاتی، محصولات خود را با بالاترین استاندارد و کیفیت و در عین حال با قیمت های مناسب و زمان تحویل کوتاه به مشتریان عرضه می نماید.
محصولات شرکت آلمانی SCHAFER برای بسیاری از صنایع به ویژه معدن و فولاد در گروه های زیر قابل ارائه می باشند:

•  گیربکس های متداول
•  گیربکس های مخصوص

در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

 • گیربکس های ساده تا 12 تن – SPUR GEARBOXES UP TO 12 T
 • گیربکس خورشیدی تا 12 تن – PLANETARY GEARBOXES UP TO 12 T
 • گیربکس های خورشیدی – PLANETARY BEVEL HELICAL GEARBOXES UP TO 12 T
 • گیربکس های مخروطی ساده تا 2.5 تن – BEVEL GEARBOXES UP TO 2.5 T
 • گیربکس های مخروطی مورب تا 12 تن – BEVEL HELICAL GEARBOXES UP TO 12 T
 • گیربکس اسپیرال مخروطی – SPIRAL BEVEL GEAR UNITS
 • مجموعه چرخنده های مخروطی تا قطر 600 میلی متر – SET OF BEVEL GEARS UP TO OD=600MM
 • گیربکس ویژه پمپ ها – PUMP TRANSFER GEAR
 • اجزای گیربکس – GEAR COMPONENTS

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﻃﺒﻖ ﻧﻴﺎز وﺟﻮد دارد

 شرکت SCHAFER رزومه ی قابل توجهی در صنایع معدنی و فولاد دارد و محصولات شرکت SCHAFER در شرکت های فولاد هرمزگان جنوب، مجتمع فولاد اردکان مپنا، کولر هوایی آبان، فولاد غرب آسیا، بونرو و فولاد سیرجان مورد استفاده قرار گرفته اند.

SCHAEFER