بافکو
  • English (English)

قفل کن ها

Locking devices


CAL6 self-centering CAL5A-CAL5B self-centering
CAL4 self-centering
CAL3 self-centering
CAL2 not self-centering
CAL1 not self-centering


CAL12 self-centering
CAL11 external
CAL10 external
CAL9 not self-centering-CAL13 self-centering
CAL8 self-centering
CAL7 self-centering


SER-SIT taper lock bushing Self Locking Bushings SERLOCK CAL14 external
به اندیشی و فناوری فردا (بافکو)
(Beh Andishi va Fanavari Farda (BAFFCO

تهران،بزرگراه ستاری، تقاطع بزرگراه حکیم، کوچه عزتی پور، پلاک 6، واحد 10
تلفکس: 44004300 ،44004200 ،44004100 (9821+) Tel

فروشگاه توان فناور(نماینده بازار)
تلفکس: 36612653 ، 36612650