بافکو
  • English (English)

تسمه و پولی

Timing belt drives


Pulleys and Belts-SuperTorque-STPD
Pulleys and Belts-Standard
Pulleys and Belts-HPPD PLUS
Pulleys and Belts-FALCON HTC
Pulleys and Belts-BLACKHAWK Pd
Pulley and Belts-EAGLE NRG

SER-SIT taper lock bushing
Pulleys and Belts-WHITEHAWK Pd
Pulleys and Belts-Top-Drive HTD
V-belt drives


SER-SIT taper lock bushing
Poly-V belt drives
HY-TWEDGE V-Belts
TORQUE-FLEX "CLASSICAL" V-Belts
TORQUE-FLEX “SP” V-Belts
Classic type V-Belts

WEDGE TLP V-Belts
V-Pulleys
Variable speed drives
Flat belt drives


Steel-belts
Flat-belts

 دانلود اطلاعات فنی تسمه تایمینگ لاستیکی
دانلود اطلاعات فنی تسمه V
دانلود اطلاعات فنی پولی تایمینگ کلاسیک
دانلود اطلاعات فنی پولی تایمینگ MM
دانلود اطلاعات فنی پولی V
به اندیشی و فناوری فردا (بافکو)
(Beh Andishi va Fanavari Farda (BAFFCO

تهران،بزرگراه ستاری، تقاطع بزرگراه حکیم، کوچه عزتی پور، پلاک 6، واحد 10
تلفکس: 44004300 ،44004200 ،44004100 (9821+) Tel

فروشگاه توان فناور(نماینده بازار)
تلفکس: 36612653 ، 36612650