هیدروکوپلینگ Rotofluid K

دانلود ها

ROTO FLUID تجهیز مکانیکی است که به کمک نیروی اعمالی از طرف روغن ، انتقال گشتاور از درایو به ماشین را انجام می دهد . نیمه ی محرک هیدروکوپلینگ (پمپ) روغن را به سمت پره های نیمه ی محرک پرتاب کرده و انتقال قدرت صورت می گیرد. از کوپلینگ الاستیک جهت جلوگیری از انتقال ناهمراستایی به اجزای دیگر سیستم استفاده می شود.

بررسی نمونه کاربردی

ویدئو گالری

پیام بگذارید


تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است ادیب