کوپلینگ صلب

دانلود ها

کوپلینگ صلب:

کوپلینگ صلب شامل دو هاب ، پیچ و مهره برای انتقال قدرت در شرایطی که ناهمراستایی خیلی کمی وجود دارد استفاده می شود.

در صورتی که ناهمراستایی در سیستم وجود داشته باشد ، خود را به شکل نیروهای عکس العملی نشان داده و به اجزای سیستم مانند بیرینگ آسیب می رساند.

بررسی نمونه کاربردی

ویدئو گالری

پیام بگذارید


تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است ادیب