کوپلینگ صلب کلمپی

دانلود ها

کوپلینگ صلب کلمپی:

کوپلینگ کلمپی و یا پیچی جزو دسته بندی های کوپلینگ صلب قرار می گیرد.

این کوپلینگ از دو نیمه به جنس چدن GG25 ساخته شده که به کمک پیچ و مهره به هم متصل می گردند.

کوپلینگ پیچی نیازی به نصب ، نگهداری و روغنکاری ندارد همچنین فرسودگی ناشی از سایش وجود نداشته، مونتاژ و دمونتاژ آن بسیار آسان است.

کوپلینگ کلمپی برای اتصال دو شفت هم قطر استفاده می شود.

بررسی نمونه کاربردی

ویدئو گالری

پیام بگذارید


تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است ادیب