مدل GRB

کوپلینگ TRASCO مدل GRB

کوپلینگ تراسکو با مدل GRB از دو هاب و دو تیپر بوش به همراه اسپایدر تشکیل می شود.

اتصال کوپلینگ به شفت مربوطه به کمک تیپر بوش صورت می پذیرد که این امر باعث تسهیل این فرایند می گردد

×

تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است ادیب