مدل GRF

کوپلینگ TRASCO مدل GRF

کوپلینگ تراسکو با مدل GRF به منظور استفاده در ماشین االت سنگین و همچنین امکان اتصال فلنجی پیشنهاد می گردد.

×

تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است. ادیب
call