مدل GRFRD

کوپلینگ TRASCO مدل GRFRD

کوپلینگ FRD GR برای استفاده در سیستم انتقال قدرتی که در آن از Disk Brake استفاده می شود طراحی شده و شامل یک هاب استاندارد، اسپایدر االستیک و هاب اختصاصی جهت اتصال به Disk Brake می باشد

×

تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است ادیب