مدل GRFRT

کوپلینگ TRASCO مدل GRFRT

کوپلینگ FRT GR برای استفاده در سیستم انتقال قدرتی که در آن از Drum Brake استفاده شده، طراحی و شامل یک هاب استاندارد، اسپایدر االستیک، هاب مخصوص اتصال به drum brake می باشد. به کمک این مدل امکان اتصال به انواع سایزهای Drum Brake وجود دارد.

×

تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است ادیب