چرخ دستی های SHOOTER

دانلود ها

چرخ دستی های شوتر ساخته شده با INDEVA Lean System® امکان کنترل بارهای سنگین را دارند و آنها را از یک چرخ دستی به چرخ دستی دیگر یا از یک سازه ثابت به یک چرخ دستی از طریق یک سیستم کشویی با نیروی جاذبه کارآمد منتقل می کنید.

این سیستم خطرات سلامت و ایمنی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و به سلامت اپراتورها کمک می کند.

این سیستم همچنین با اجرای تامین قطعات به موقع ، باعث کاهش هزینه ها و افزایش کارایی فرآیندهای تولید و ذخیره سازی می شود .

بررسی نمونه کاربردی

ویدئو گالری

پیام بگذارید


تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است. ادیب
call