چرخ رولری مدل YOKE

دانلود ها

چرخ رولری مدل YOKE:

مشخصه ی اصلی چرخ رولری مدل YOKE ضخامت بیشتر رینگ خارجی آن است که قابلیت تحمل نیروهای شعاعی بیشتری را فراهم می کند.

 

مزایا:

این محصول سطح بیرونی محدب داشته که سبب کاهش نیرو وارد شده به لبه ها می شود.

 

ویژگی های فنی خاص:

چرخ رولری YOKE روی شیار تخت استفاده شده و باید ضرایب نیرویی CW و CO برای آن در نظر گرفته شود.

 

کاربردها:

  • رولرهای فشاری
  • لینیر گاید

 

لیست محصولات:

RSTO
RSTO..X
STO
STO..X
RNA22..2RS
RNA22..2RSX
NA22..2RS
NA22..2RSX
NATR
NATR..PP
NATV
NATV..PP
NNTRNUTR
NUTR..X
PWTR..2RS

بررسی نمونه کاربردی

ویدئو گالری

پیام بگذارید


تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است ادیب