بالانسر الکترونیکی

بالانسرهای الکترونیکی از جدیدترین ابزارهای کمک اپراتوری هوشمند می باشند، که قابلیت های ویژه و متمایز کننده ای نسبت به سایر تجهیزات مشابه(سایر بالانسرها و بالابر ها) دارند.بالانسر الکترونیکی از انواع سیستم های جابجایی مواد است که بدون تحمل وزن و با کمترین نیروی ممکن اقدام به جابجایی بارمی نماید.

در نتیجه باافزایش سرعت و دقت اپراتوری، تاثیر قابل ملاحظه ای در بهره وری تولید دارد.

ادامه مطلب