منیپولیتورهای صنعتی

منیپولیتور ماشینی است که بصورت هوشمند وزن بار را بالانس کرده و  به اپراتور این امکان را می دهد، که تنها با کنترل  موقعیت و بدون اعمال هیچگونه نیروی اضافه ای بار را جابجا کند.توجه ویژه به شرایط ارگونومی و فیزیولوژی اپراتور در این دستگاه از امتیازات ویژه آن می باشد.

ادامه مطلب