نمونه کاربردAGV

با وجود اينکه سيستم‌هاي جابجايي مواد و کالا ايجاد ارزش افزوده در محصولات نمي‌نمايد و تغييري درماهيت توليد نمي‌دهد ولي در هر واحد توليدي يکي از ارکان مهم به شمار مي‌آيد و دليل اين امر آن است که با داشتن يک سيستم جابجايي بهينه هزينه‌هاي سازمان کاهش يافته وسودآوري بيشتر مي‌گردد.

ادامه مطلب