• English (English)
  • ۰۲۱۴۴۰۰۴۱۰۰
  • info@baffco.com

  • 1


شرکت به اندیشی و فناوری فردا پس از 15 سال فعالیت مثمر ثمر در زمینه پروژه های مکاترونیکی در صنایع خودرو، نفت و گاز ، هسته ای و دفاعی با توجه به تنوع فعالیت ها تصمیم گرفت کلیه فعالیت های دانش بنیان خود را در شرکت" فرزان فن اندیش فردا" متمرکز نماید.
شرکت فرزان فن اندیش فردا برای سرعت بخشی به فعالیتهای دانش بنیان خود و ارتباط مستمر با دانشگاههای کشور از اردیبهشت سال 1395در مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مستقر و نسبت به جذب نخبگان هیات علمی در تیم مدیریتی خود اقدام نموده است.
 

تمرکز این شرکت بر محصولات مبتنی بر " الکترونیک قدرت " بوده و با توجه به سوابق طولانی خود موفق شده است پروژه های تکنیکی بزرگی را راهبری و به نتیجه برساند در حال حاضر این شرکت توان دارد مدارات کنترلی را برای نیازهای مختلف صنعت طراحی و اجرا نماید و در این زمینه خلق تکنولوژی نماید.


در حال حاضر محصولات و خدمات زیر قابل ارائه می باشد:

  

فعالیت در زمینه انرژی خورشیدی

دستگاه ولد تستر

طراحی بخش کنترلر تابلوهای جوش مقاومتی

تولید کنترلر پیشرفته تلنبه سوخت رسان

سیستم کنترل پیشرفته خطوط پروسه ای